حالا که تمام شده

وقتی تمام می شود، سردرگمی. خودت را گم کرده ای چرا که عادت کرده بودی خودت را در او پیدا کنی. حالا که دیگر نیست نمی دانی در کجا به جستجوی خودت بپردازی. به هر چیزی چنگ میزنی شاید دوباره نشانی از خودت بیابی. گاهی نوشته ای در وبلاگی که اتفاقی وارد آن شده ای، […]

سفری در دنیای بیرون برای کشف دنیای درون (درباره کتاب Eat,Pray,Love)

کتاب خاطرات زنی است سی و چند ساله به نام الیزابت گيلبرت، ساکن نیویورک که به نظر میرسد آنچه را باید داشته باشد دارد. شوهر، خانه، شغل و درآمد ثابت و کافی. روی کاغذ باید خوشحال باشد اما نیست. دلیلش را نمی داند و تنها چیزی که می داند این است که این زندگی چیزی […]